Dòng Máu Anh Hùng (The Rebel)

Dòng Máu Anh Hùng (The Rebel)

TAT Media - Viet Online Shop

  • $10.99


Những năm 1920. Việt Nam dưới sự cầm quyền thực dân Pháp. Cuộc nổi loạn chống Pháp nổi lên trên tất cả các quốc gia để phá vỡ những kẻ chiếm đóng nước ngoài. Trong phản ứng, sử dụng đơn vị thực dân của các đại lý Việt Nam để theo dõi và tiêu diệt các phiến quân. Bộ phim sau cuộc hành trình của Lê Văn Cường, một tầng lớp Pháp văn hóa bí mật. Mặc dù thương hiệu với một kỷ lục hoàn hảo, lương tâm bên trong của Cường gặp khó khăn do biển của máu Việt Nam ông đã đổ để duy trì một lý tưởng rửa Pháp. Sau một vụ ám sát một thứ hạng cao Pháp, Cường được phân công để tìm kiếm và tiêu diệt các nhà lãnh đạo nổi tiếng của kháng chiến. Cường gặp gỡ VÕ THANH THUY, cách mạng máy bay chiến đấu không ngừng và con gái của nhà lãnh đạo phiến quân. Cường của cấp trên có ý định cho anh ta để sử dụng Thủy như là một có nghĩa là để có được cha cô, nhưng Cường sớm có tình cảm với cô. Thủy tinh thần yêu nước đốt cháy xung đột giữa ý thức và niềm tin văn hóa của ông Cường. Cường sẽ khám phá ra bên trong bản thân của mình, và tìm thấy tình yêu hay ông sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình? Cuộc hành trình mở ra

A fast-paced, beautifully executed film, The Rebel works hard at being an epic martial arts picture set in 1920's French-occupied Vietnam. While that may sound like a bit much, director Truc Charlie Nguyen does a formidable job creating a plausible scenario with some awesome fighting sequences. While not quite epic, the film is spot on as an action thriller. Johnny Tri Nguyen--who was a stunt double in the Spider-Man movies and impressed fans with his performance in The Protector--stars as Le Van Cuong, a deadly double agent who battles both the French and his evil, power hungry boss Sy, played by Dustin Nguyen (21 Jump Street), who we're accustomed to seeing in sympathetic roles. Sy is one of those cinematic creations who is seemingly indestructible. No matter what is thrown at him, he gets right back up to cause more havoc and Dustin Nguyen is up to the task of playing the sadistic part. Ranked as the biggest Vietnamese film when it was released theatrically in 2006, The Rebel delivers meticulous choreographed fight scenes that show off the martial arts skills of the Nguyens (not related), as well as their female lead Veronica Ngo. Like Oxide and Danny Pang's breakthrough 1999 motion picture Bangkok Dangerous, which helped put Thai films on the cinematic map, The Rebel is helping to put the spotlight on Vietnamese films. This DVD includes the original Vietnamese version (with English subtitles) as well as an English version (the bilingual lead actors dubbed their own voices). --Jae-Ha Kim

 

 

 


We Also Recommend