Trần Đức Thảo - Những Lời Trăng Trối

TAT Media - Viet Online Shop

  • $34.99


Những Lời Trăng Trối - Trần Đức Thảo. ...Giáo Sư Trần Đức Thảo khẳng định: "Nếu không dám khui ra những sai trái lịch sử của 'ông cụ,' không dám đưa ra ánh sáng tội lỗi của Marx thì không bao giờ thoát ra được tình trạng bế tắc chính trị độc hại như hiện nay ở nước ta."

We Also Recommend